En bil behöver regelbunden service, precis som andra maskiner.


Komponenter slits ut och går sönder, olika årstider kräver säsongkontroller och
bilen ska servas regelbundet enligt serviceboken för att förebygga fel. Vi hjälper dig med mindre servicebehov men vi tar även hand om din bil när det är  dags för fullständig service. Vi utför ett fackmannamässigt arbete och följer noga biltillverkarens rekommendationer när det gäller service och reparationer.

Oljebyte

Vi utför vid behov oljebyte med filter och olja av hög kvalitet enligt tillverkarens rekommendationer. Kontrollera oljan och oljemängden hos oss regelbundet. 
Det kan även vara en bra idé att kolla en extra gång inför en långresa.

Bromsservice

Bromssystemet är den del som oftast får underkänt av bilprovningen. Dessa delar är utsatta för slitage och rostangrepp och 
det är viktigt att regelbundet kolla skicket på bromssystemet och underhålla det i sin helhet.

Arnex Group AB


Adress: Klangfärgsgatan ‎23

426 52 Västra Frölunda

E - post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Telefon: ‎031-49 49 41

Mobil: ‎076-550 01 90